24.50
Nước: Việt Nam (Ngô, Đinh, Tiền Lê)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/07/2008 09:16 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/12/2008 02:17 bởi Vanachi
Ngô Quyền 吳權 (899-944) quê ở Đường Lâm, huyện Phúc Lộc, châu Giao, là một tướng tài và con rể của Dương Đình Nghệ, xuất thân trong một gia đình quý tộc. Trong cuộc đấu tranh chống triều đình Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhằm giành độc lập dân tộc vào những năm 930-931, ông đã góp một phần công sức rất quan trọng. Sau khi đã thắng lợi, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ (931), và cử ông trông coi châu Ái.

Năm 937, Dương Đình Nghệ bị tên Hào trưởng châu Phong là Kiều Công Tiễn ám sát. Cuối năm 938, Ngô Quyền kéo quân từ châu Ái ra Bắc trị tên phản nghịch. Và cũng trong năm này, ông đã lập một chiến công lừng lẫy trên sông Bạch Đằng, quét sạch đội thuỷ quân Nam Hán do Vạn thắng vương Hoằng Thao, con vua Nam Hán dẫn đầu, dựa vào lời cầu cứu của Kiều Công Tiễn, kéo sang định xâm lược…

 

Tuyển tập chung