Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 21/01/2024 22:07 bởi tôn tiền tử
Ngô Quý Siêu chưa rõ tiểu sử, chỉ biết ông là tác giả bài Địa dư lịch sử nước nhà được phổ biến trong phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907) và sau này nhiều sách in lại. Bài này vốn được chọn in trong cuốn Quốc văn tập đọc, tài liệu giảng dạy của Đông Kinh nghĩa thục.