Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:08

Em bông mai trắng nở sân chùa
Sương khói trong ngần cõi mộng xưa
Anh muốn vào tranh, e động bước
Xua tan hình bóng của bao giờ


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007