23/01/2022 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tranh lụa

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:20

 

Em bông mai trắng nở sân chùa
Sương khói trong ngần cõi mộng xưa
Anh muốn vào tranh, e động bước
Xua tan hình bóng của bao giờ
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Tranh lụa