Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:14

Tan hết hội làng xuân chửa vãn
Anh về chạm ngõ hay ăn rằm?
Tháng giêng đón khách mưa đầm ấm
Vạt áo biên phòng bạc tháng năm


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007