19/01/2022 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng giêng

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:14

 

Tan hết hội làng xuân chửa vãn
Anh về chạm ngõ hay ăn rằm?
Tháng giêng đón khách mưa đầm ấm
Vạt áo biên phòng bạc tháng năm
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Tháng giêng