Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:19

Chiều rơi lác đác tâm tư
Rét như đang rét, buồn như đang buồn
Một màu lá bỗng xanh non
Tìm com mắt lá, gặp con mắt người


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007