19/01/2022 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rét lộc

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:19

 

Chiều rơi lác đác tâm tư
Rét như đang rét, buồn như đang buồn
Một màu lá bỗng xanh non
Tìm com mắt lá, gặp con mắt người
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Rét lộc