Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:15

Gốc mận già nua gối cửa Không
Hoa rơi lấm tấm vạt nâu sồng
Mặt người thanh tịnh am rêu đá
Hạt bụi đi về cùng lắng trong


2007
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007