22/01/2022 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gốc mận

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:15

 

Gốc mận già nua gối cửa Không
Hoa rơi lấm tấm vạt nâu sồng
Mặt người thanh tịnh am rêu đá
Hạt bụi đi về cùng lắng trong
2007
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Gốc mận