Anh mới vừa thức dậy
Anh ở nơi nào đây?
Anh chưa quen
           ở trong nhà mình
                           khi thức dậy.
Đó là một trong những nỗi nhọc nhằn;
           ở trong tù ba năm: thế đấy.

Ai nằm bên anh đó?
Không phải cái cô đơn.
Vợ anh
     Ngủ thơ ngây như một thiên thần.
Nàng có mang, trông chừng hợp lắm.
Tám giờ sáng
Thế nghĩa là,
Từ giờ đến tối, anh được yên
Bởi vì theo lệ thông thường
Cảnh binh không khám nhà
                      Khi trời còn sáng.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé