Nắng thuỷ tinh...nắng thuỷ tinh...
Nghe mong manh...nhưng không hề dễ vỡ.
Mùa xuân đến, nắng thuỷ tinh rực lửa.
Đốt cháy hơi đông.....hương gió thêm ấm nồng.

Mùng 3 tết Đinh Dậu 2017
(30/1/2017)