...Trà Giang xanh như núi, đẹp như tiên
giấu tình người dưới lớp nước xanh
bóng mặt trời dát bạc
bóng tình sâu xuống đáy

...tôi đi lang thang bắt gặp hình bóng quê mình
dòng Trà Giang nhắc tới em thương
dòng sông chảy như thời gian qua mắc lỗi
nhắc mình gắn bó....

tôi nhìn ngó tìm kiếm một dòng sông xanh ôm trong mình khát vọng
núi cao in bóng một màu trong
tôi nhớ lần tết trước
trên cầu hai môi chạm nhau...

dòng sông yêu đã in đôi môi chúng tôi xuống đáy
chỉ còn mình tôi giờ đây nhìn sóng âm
chân cầu không còn in bóng
dưới dòng sông … thiếu đôi môi ….em...