hãy tô mầu cuộc đời
cho em sống sang vời
cho tình tôi thân thương
mênh mông trong em hơn
ta hãy cho nhau mầu
ta hãy cho nhau tình
sắc mầu say yêu thương
tình mầu bay thân thương
hãy cho tôi thêm mầu
ngọt ngào tôi tình đầu
hãy cho qua cây cầu
còn mãi… sáng… trong tôi
và cho nhau cuộc tình
và say nhau trong mình
mầu bay trong… cuộc sống
thật tình…mình có nhau
hãy cho tôi bao lần
trong mầu yêu thương nhau
trong tình yêu thân thương
khát vọng tôi yêu hơn
hãy cho tôi một mầu
thôi khuôn mặt âu sầu
một tình yêu trong tôi
cất tiếng ca lâu hơn
một tình yêu trong tôi
cất tiếng ca...lâu hơn...