Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/08/2021 06:20

Đời chưa ấm tình thương của mẹ
Sớm lạc loài đi giữa bơ vơ
Chưa uống hết lời ru thuở bé
Để bây giờ hồn đắm say thơ.

Có nhiều khi thấy lòng sám hối
Chưa trọn ngày gọi tiếng “mẹ ơi!”
Tháng Bảy Vu Lan chợt bồi hồi
Yêu thương mãi xa tay vời vợi.

Mùa Vu Lan người về báo hiếu
Nghĩ thân mình vắng thuở nằm nôi
Gửi ai đây trái tim còn thiếu
Nợ cuộc đời hai tiếng “mẹ ơi!”

Phúc cho ai áo cài hoa đỏ
Dài tháng năm có mẹ bên đời
Đường nhân gian lỡ thân ở trọ
Cầm hoài cánh hồng trắng tả tơi!


15.8.21 (Tháng Bảy - Vu Lan)