Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/08/2022 20:49

Thương em tóc rẽ đôi bờ
Nửa in gối mộng. Nửa chờ tay yêu
Vườn khuya mặc áo trăng thêu
Nghe rừng hoa cỏ gọi liêu trai về…

Thương em tâm tính hiền quê
Đêm thay áo mỏng nhủ khuê các chờ
Cho anh tìm lại ngày thơ
Chân đưa nhịp võng tay vờ vịt hư!

Yêu em lòng chẳng hồ như
Bởi tình đâu nghĩa khởi từ giai nhân
Chẳng xin nhung lụa kim ngân
Chỉ mong đôi nghĩa ân cần yêu thương

Yêu em với cả quê hương
Để còn nước mắt sầu thương phận người
Phấn hương rồi cũng phai phôi
Nghĩa tình vun vén đẹp lời chiếu chăn...