Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/04/2023 14:41

Bây giờ là “mùa chay”
Thương lòng Chúa ngôi Hai
Đời ôm bao nhánh khổ
Qua đường trần chông gai

Hai ngàn năm sau Chúa
Mà người còn hơn thua
Lòng tham quên bí tích
Đem “thiên đường” bán mua

Chúa là tâm bác ái
Chúa là tình thẳng ngay
Nợ nần nay chưa trả
Thì phải trả ngày mai!

Tháng tư trời chợt nắng
Tháng tư trời chợt mưa
Nghe hồn lên nằng nặng
Non nước buồn hơn xưa...


Tháng tư 2 ngàn 19