Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/09/2021 18:18

Bốn ngàn năm
tuổi
nước non
Thời gian một thoáng
héo hon
lụi tàn!

Chim rừng
khản tiếng gọi đàn

nằm phơi xác
dặm ngàn hải dương...

Dài...
Thanh
Minh
Nguyên
Tống
Đường
Kiêu hùng Nam quốc
Bạo cường
Bắc tan!

Trường ca
phạt Bắc chinh Nam
Khiếp hồn Lưỡng Quảng
Đồ Bàn phục vâng!

Sử lưu đâu dễ xoá dần
Hồn thiêng sông núi
gọi
dân Nam
về...

Ai
hồn đau đớn
trời quê
Sông
nằm hấp hối
Núi
kề tử sinh?!