Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/03/2023 21:00

Làm sao cho hết ưu phiền?
Một trời thương hải tang điền vì đâu?
Làm sao cho hết khổ sầu?
Làm sao vá lại vết đau cuộc đời?

Mưa là nước mắt của trời
Thơ là tiếng khóc của người sầu đau
Bàn tay nào vuốt tóc nhau?
Đôi môi nào để cho nhau nụ cười?

Dối gian lên đỉnh cuộc đời
Cho người ngã xuống nghẹn lời thở than!
Trên trời còn đám phù vân
Dưới đời còn đó miên man vô thường

Chiều nay nắng cũ còn vương
Rơi trên vai áo bụi đường quê hương
“Tân thanh”

tiếng “Đoạn trường”
Nguyễn Du
đâu nghĩ quê hương bây giờ...!


31.3.17