Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 04/11/2020 16:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 21/07/2021 10:46

Thôi về nhặt lá vàng bay
Thơ vô ngôn chép dăm bài thả bay
Heo may làm bạn chốn này
Đọc kinh vô tự cầu may luân hồi.

Về soi bóng lại mình thôi
Mặc tình năm tháng trôi xuôi theo dòng
Thơ vô ngôn tự hiểu lòng
Và kinh vô tự “sắc không” vô thường!

Dửng dưng mơ cõi “thiên đường”
Dửng dưng non nước đoạn trường bể dâu!
Lệ hờn chảy xuống biển sâu
Tiếng căm bay vút lên bao bằng trời.

Nghe quanh đây tiếng chân người
Rung rinh mặt đất đánh rơi mặt người!