Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/09/2021 20:44

Muốn lên đỉnh đá kia ngồi
Cho
quên năm tháng
tơi bời nhiễu nhương!
Xa đi
những
cảnh đoạn trường
Vái van trả lại yêu thương với người...

Ngày qua
đã
luống ngậm ngùi
Thuyền kia bỏ biển lên vùi cát bay
Buồn này
biết
tỏ cùng ai
Thôi
lên vách đá
đoạ đày xác thân!

Gọi tên em biết bao lần
Nhiều
hơn hoa sóng
hợp tan bãi ghềnh
Yêu em
biết
thuở nào quên
Khi
tình đã mọc
trên
thềm trúc mai

Một lần
diện bích nơi đây
Xin
ăn năn tội
đã
gây... vô tình!
Nghiêng vai soi lại đời mình
Vẫn
quê hương đó
in hình trong tim...


“Núi Kê Gà” Hàm Thuận Nam 1.5.19