Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/12/2021 06:05

Hôm nay “Mùa tình thương’
Lại về trên trần thế
Có một vùng quê hương
Còn bao điều khóc kể…!

Người đi xa chưa về
Mải đi tìm yêu thương
Giữa vòng tay nhân thế
Mơ ngày về quê hương

Bây giờ trên quê hương
Đâu còn khua bom đạn
Sao còn những sầu thương
Tháng năm về lai láng

Claymore hay lựu đạn
Đâu có còn trên đường
Chỉ có lòng chai sạn
Cũng đủ làm tang thương!

Em bây giờ tha hương
Anh đau trên quê Mẹ
Hôm nay “Mùa tình thương’
Buồn thương thêm quê Mẹ!

Chúa xưa nay hiền từ
Chưa bao giờ Chúa trách
Mang thân đời áo rách
Chúa gọi người thương nhau

Hai ngàn năm qua mau
Chúa đi chưa trở lại
“Thiên đường” sao quá ngại
Tình thương về nơi đâu?