Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/07/2021 17:35

Thâm Tâm một chuyến qua đò
Tình sao biết đủ hẹn hò cùng ai?
Cầm bằng vuốt lệ môi cay
Viết bài “Tống biệt” nhủ... ngày thanh tân.

Gặp nhau quá nửa chừng xuân
Để em chải tóc với dung nhan buồn
Mai xin làm gối say hồn
Em buông tóc rối thả buồn theo mây.

Có người đứng “ngoắc mòn tay” (*)
Bờ xa sông rộng áo ai xa mờ
Mưa bay trắng xoá đôi bờ
Áo xưa trường Luật bây giờ về đâu?

Tay lần khuy áo... buồn sao!
Thương thầm cái thuở áo trao tay người
Giờ xa len lén mắt cười
Nên thơ rời rã để rơi… chấm buồn!


6.8.17

* “Ngoắc mòn tay”: cụm từ đặc thù của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.