Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/04/2022 06:26

Trời xa em nhớ “Nam Hà”
Bạn bè chung lớp giờ xa mất rồi
Thầy, cô về nẻo xa xôi
Mỗi mùa phượng nở bồi hồi mắt cay!

“Khiết Tâm” từ độ chia tay
Phượng già năm cũ chắc gầy mấy phân
Anh ngồi nhìn nắng ngoài sân
Tiếc thương dĩ vãng vừa gần vừa xa...


Hè 2 ngàn 15