16/08/2022 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hè về ai nhớ trường xưa

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/04/2022 06:26

 

Trời xa em nhớ “Nam Hà”
Bạn bè chung lớp giờ xa mất rồi
Thầy, cô về nẻo xa xôi
Mỗi mùa phượng nở bồi hồi mắt cay!

“Khiết Tâm” từ độ chia tay
Phượng già năm cũ chắc gầy mấy phân
Anh ngồi nhìn nắng ngoài sân
Tiếc thương dĩ vãng vừa gần vừa xa...
Hè 2 ngàn 15

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Hè về ai nhớ trường xưa