Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/06/2022 20:12

Bao năm
Thạch Hãn còn buồn…

Hải Vân
mây trắng chập chùng nắng mưa

Bao giờ
trả lại ngày xưa?

Chiều
sương Mai Lĩnh

Đêm
mưa Cổ Thành...


Mùa mưa 2 ngàn 17