Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/07/2021 16:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/07/2021 19:07

Chút gì còn lại trên tay
Mắt môi giờ cũng lạc loài mắt môi
Bao nhiêu nhánh khổ cây đời
Đường trần mấy ngã vợi vời chênh vênh

Lòng người ai nhớ, ai quên
Từ bi còn toả sáng trên Phật đài
Lời kinh không dễ cho ai
Chắp tay tụng niệm mở ngay thiên đường

Đừng mong Thượng đế nhún nhường
Nếu ta còn nợ yêu thương trong đời
Tình vay chưa trả cho người
Sẽ còn nợ tiếp kiếp đời mai sau!

Bốn phương nắng cũng một màu
Tám trời cũng một màn sầu trong mưa
Hồn người tím một màu xưa…