Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/02/2023 18:31

Trót lỡ sinh trong thế kỷ buồn
Nửa đời lạc lõng nước cùng non
Nửa hồn mang vết thương bầm tím
Một nửa hồn kia cũng dỗi hờn!

Áo rách cho đời còn thương áo
Mắt sầu để thấy những khổ đau
Chẳng biết bao giờ… em đã hứa
Một ngày bỡ ngỡ… ta nhìn nhau!

Tàn xuân… sao ngỡ xuân còn đấy?
Lòng anh như là nắng ban mai
Từ em thấy đời còn có nghĩa
Hai chữ “yêu thương” giữa đời này

                 * * *

Ta lỡ sinh trong thế kỷ sầu
Nửa đời đất khách lắm thương đau
Nửa đời ôm ấp bao hoài bão
Đêm tối bên đèn nhớ nao nao

Dõi mắt xa nhìn mây đuổi mây
Hải âu đùa sóng soải cánh bay
Mà nhớ thương thay trời cố quốc
Mong sẽ trở về một sớm mai

Đông bỗng dỗi hờn chẳng đi mau
Hoa đào mở cánh đón xuân vào
Chim khách liu lo ngoài sân nắng
Anh đợi em về ta có nhau


24.2.14
(Viết chung với Bích Phượng Lê Minh/Seattle, WA)