Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/06/2022 19:20

Cỏ tranh in dấu chân hờn
Tháng năm ôm súng cho buồn tủi thân
Tiếc đời rụng mấy tuổi xuân
Cơm khô muối sạn áo quân nhân sầu!

Nửa đời áo chỉ sờn bâu
Nửa đời ngồi đếm mưa ngâu rã rời!
May còn có em bên đời
Nâng khăn áo lại gọi mời cao sang

Yêu trong tình lỡ muộn màng
Mồng tơi ôm giậu dẫu vàng nắng phơi
Sáo bay mỏi cánh sáo ơi!
Anh thương tiếng “Bậu” chiều mơi ngóng chờ

Dòng sông ôm bóng con đò
Tình anh với “Bậu” như đò với sông
Trầu xanh ôm mọng cau hồng
Ngàn năm chưa hết mặn nồng bên nhau

“Bậu” ơi, “Bậu” hỡi, về mau
Trầu xanh chờ hái, buồng cau chín rồi
Anh yêu “Bậu” đã nhiều rồi
Bếp hồng còn đợi tay nồng “Bậu” ơi!


Hè 2 ngàn 15