Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/08/2021 07:24

Người xếp lớp theo nhau vào cõi chết
Đường nhân gian đi đâu không mỏi mệt
Người nhìn nhau đành đưa tay áo quệt
Đôi mắt giờ muốn cạn cả lệ cay!

Người về đâu ở trên chín tầng mây
Người chạy đâu cho hết nỗi đoạ đày
Kẽm gai nào mà không gây rách máu
Trái tim nào chỉ mọc đám cỏ cây…

Người tìm đến người không qua cầu khấn
Của cho đi chẳng gian lận một lần
Không máu mủ cũng không là “đồng chí”
Bởi tim người còn hai tiếng Việt Nam!

Cõi nhân gian biết bao tuồng sân khấu
Có bao giờ vở diễn sống được lâu
Ai tham tàn. Ai khanh tướng công hầu
Trời đất tỏ. Lòng người rồi cũng thấu.

“Cõi nhân gian chưa từng độ lượng”
Mà lòng người thì thương vẫn còn thương
Áo tha hương nào không nhớ quê hương
Ai không đau cho những cảnh đoạn trường!


Mùa Vu Lan 2 ngàn 21