15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/08/2022 19:45

Tàn qua một cuộc sang trang
Quê hương nhìn lại vô vàn đớn đau
Người xa người chốn thương nhau
Đôi bờ thế kỷ nhìn nhau khóc ròng!

Lệ nhoà phong kín biển Đông
Lệ khô xa xót Cửu Long phơi mình
Lệ chan mặn thuở “hoà bình”
Lệ nồng cay đắng thương hình núi sông

Bên Đoài ai nhớ bên Đông?
Năm canh mấy giọt sầu đong mi tràn
Xa nhau biền biệt ngút ngàn
Thương nhau xin nghĩa trầu vàng cau xanh

Bướm vàng còn đến đó không?
Hồ sen có nở đoá hồng son môi?
Cuối chiều nắng muộn rong chơi
Hàng tre đứng đó còn người về đâu?

Đời dài thêm mấy bể dâu?
Lòng người nhớ được bao câu hẹn thề?
Đất xưa đâu nữa mà về?
Khói chiều bàng bạc hồn quê khóc ròng!

Phong trần rồi đến long đong
Mộng trôi trôi mãi theo dòng trầm luân
Hẹn nhau về bến trăm năm
Còn bao lâu nữa thăng trầm sẽ qua?

Người đi biền biệt mù xa
Có nghe tiếng khóc… sơn hà lâm nguy!?


Mùa mưa 2 ngàn 17