Mắt lơ đãng Ác Quỷ nhìn, quả thiệt
Bỗng thấy nàng... và bỗng thấy con tim
Đập lạ kỳ và xúc động vô biên
Hồn câm lặng bỗng bật thành tiếng nói
Quỷ quay lại mắt nhìn không biết mỏi
Cảnh vui tươi, hạnh phúc một gia đình
Đôi mắt nàng chan chứa ánh lê minh
Nụ cười gửi tình yêu và độ lượng
Quỷ ngắm mãi, lòng ngập tràn mong ước
Được quay về với hạnh phúc xa xưa
Như sao trời rong ruổi chuyến bay xa
Ký ức lại nối nhau về trước mắt
Lòng Ác Quỷ vốn sắt đanh lạnh ngắt
Bỗng thấy mềm nỗi nhớ với buồn thương
Cung đàn đâu mà se sắt vấn vương
Trỗi trong lòng âm vang lên tiếng hát
Hệt chồi khô chợt nảy mầm xanh tốt
Lời mưu toan, cám dỗ mọi người đâu?
Quỷ không sao tìm thấy lại trong đầu
Quên nàng đi? Nhưng trời làm nhớ hết
Mà thực bụng Quỷ làm sao quên được
. . . . . . . . . . . . . . . .


Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)