Thế gian sẽ biến động
Con người sẽ chết đi
Như trăm ngàn cơn sóng
Xô vào tâm hồn người
Đang lang thang đây đó
Trong biển rộng vô cùng

Chỉ có các nhà thơ
Như chim trời bay lượn
Trên muôn trùng sóng cả
Len vào muôn ý thơ
Len vào đời muôn nẻo
Nhà thơ sẽ như chim
Trong tiếng ca bay lượn


Nguồn: Thơ tình Eminescu, Phạm Viết Đào dịch, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)