Độc điếu nghĩa dân tử trận văn

Điếu văn tạm phục trụng đê hồi,
Nghị phách từ phong tẫn khả ai.
Xích tử cần vương năng địch khái,
Thư sinh dụng võ tích phi tài.
Yên mê chiến luỹ Tây nhung mãn,
Nguyệt lãnh sa trường bạch cốt đôi.
Quốc ngữ nhất thiên truyền bất hủ,
Tuyệt thăng Quảng Hán yểm khô hài.


Nguồn: Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khắc Thuần, Từ ngữ thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quảng Tuân

Điếu văn xem lại dạ bồi hồi,
Khí mạnh, lời hùng, nghĩ xót ôi!
Dân chúng phò vua căm ghét giặc,
Thư sinh ra trận tiếc non tài.
Khói mờ chiến luỹ quân Tây đóng,
Trăng lạnh sa trường sọ trắng phơi.
Quốc ngữ một thiên truyền bất hủ,
Hơn ai Quảng hán cất khô hài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điếu văn xem dạ bồi hồi,
Lời hùng khí mạnh, nghĩ thôi xót cùng!
Phò vua dân ghét giặc hung,
Thư sinh dụng võ tiếc không có tài.
Khói mờ chiến luỹ quân Tây,
Sa trường trăng lạnh sọ bày trắng phơi.
Một thiên Quốc ngữ truyền đời,
Hơn ai Quảng hán cất dời hài khô.

22.00
Trả lời