Người đã đây rồi, yêu dấu ơi!
Gặp nhau vui thế, nọ kia lời
Từ nơi viễn xứ về thăm mẹ
Đứa ở quê nhà gọi tới chơi

Mừng rỡ nhưng mà chỉ phút giây
Như ngày xưa ấy buổi đan tay
Mười năm khắc khoải tình tri kỉ
Mấy thuở bên nhau nghĩa nặng đầy

Giờ lại buông tay giã biệt rồi
Em đường vạn dặm bóng tàu phơi
Cánh chim bạt gió miền hoang lạnh
Trống vắng chiều nay nhạn cuối trời!

Tuy Hoà, 01/5/2016