15.00
2 người thích
Từ khoá: biết ơn (2)
Đăng ngày 19/11/2020 13:23, số lượt xem: 146

Bấy năm tận tuỵ với ngôi trường
Thầy đã mái đầu bạc tuyết sương
Tay viết tuy run còn lả lướt
Mắt trông dầu kém vẫn tinh tường
Ươm mầm dưỡng lộc năng vun xới
Rèn đức luyện tài gắng biểu dương
Chèo chống đưa đò bao thế hệ
Tấm lòng cao cả vạn tình thương.

Tuy Hoà, 18/11/2017