Bước vào đêm đi tìm lộc xuân
Đêm nức trầm hương
Tượng Đức Phật lồng lộng an bình
Những lời nói buộc ra không thể kiểm soát
Lải bải thân hình và gương mặt đêm
Tôi chờ nắng lên
Trên con đường cuối năm
Mong lộc xuân nẩy ở trong lòng
Ánh mắt ngân nga điệu nhạc
Tim rộn ràng
Sâm banh vàng bốc mình lên lơ lửng
Những bông mai tự động vàng lên
Không ai nẩy mầm cho ai
Không ai trổ hoa giúp ai
Hương chùa ngát giao thừa đêm nay
Tượng Đức Phật lồng lộng an bình.