Hình hài như tảng đá ngoan -
Mắt anh hé mở như đang nói lời
về câu chuyện của lứa đôi.

Ở vào thời điểm đất trời sang đông
Mặt trời ngày đội mũ hồng
Đêm, thì soi bóng trong lòng mặt trăng.
Một vầng ánh sáng mênh mang
Chiếu lên đôi đứa
nhoà tan bóng hình
Chỉ còn hai dấu vết in
lõm trên nền tuyết đôi nhân tình này.
Rồi khi quá khứ trôi dài
Khó ai đoán được tình này nông sâu.

Đôi ta nằm đó bao lâu
tay đan trong áo choàng Âu lông dày
Các thần linh bước xuống đây
từ trên ngọn núi ta xây cho ngài?