Mưa bụi lăn phăn phủ xóm thôn,
Hoa rơi man mác quạnh vườn không.
Nhàn cư lại được tuỳ ngẫu hứng,
Có khách mở cửa về cài song.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)