Dòng sông quê anh, dòng sông quê em là nhan đề bài hát của nhạc sĩ Đoàn Bổng, nhan đề bài thơ của Lai Vu là Dòng sông của anh, dòng sông của em và trong bài thơ những từ quê đều là từ của (Dòng sông Đáy của em... Dòng sông Đà của anh)


Tôi đến nhà thăm nhạc sĩ Đoàn Bổng, ông cho tôi xem tạp chí Núi Tản Sông Đà do tỉnh Hà Sơn Bình ấn hành năm 1976 có đăng bài thơ của Lai Vu với nhan đề là Dòng sông của anh, dòng sông của em