Thu cô liêu
Tịch tiêu
Cô thôn chiều
Ta yêu thu
yêu thu
yêu mùa thu
Vàng hoen đáy nước
Son rỏ đường đi
Một mùa thi
Một mùa thi
Lá rơi rơi rụng buồn chi lá vàng
Trăng ấp lạnh non sương cứng lá
Đã từng nghe gió đón thu sang
Hồn theo cánh gió lướt bay tìm đêm
Một chiều êm
Một chiều êm


1944

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Cao phổ nhạc thành bài hát cùng tên.