Vượt qua sông núi dạo chơi
Sông sông núi núi rộng dài làm sao!
Gò đây lên hẳn đồi cao
Buông cương theo lối đi vào bụi hoang
Đêm nằm ôm bóng mơ màng
Ngậm buồn sớm trảy, lòng càng nôn nao!
Dừng cương đứng tựa non cao
Buồn nghe có tiếng ào ào gió Tây
Dưới trăng lóng lánh sương bay
Trăng sao chói lọi thế này lạ chưa?
Gối nghiêng trằn trọc giấc mơ
Đứng lên rũ áo nghĩ vơ vẩn hoài.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)