19/06/2024 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Lạc Đạo trung tác
赴洛道中作

Tác giả: Lục Cơ - 陸機

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2008 02:25

 

Nguyên tác

遠遊越山川,
山川修且長。
振策陟崇丘,
案轡遵平莽。
夕息抱影寐,
朝徂銜思往。
頓轡倚嵩岩,
側聽悲風響。
清露墜素輝,
明月一何朗。
撫枕不能寐,
振衣獨長想。

Phiên âm

Viễn du việt sơn xuyên,
Sơn xuyên tu thả trường.
Chấn sách trắc sùng khâu,
Án bí tuân bình mãng.
Tịch tức bão ảnh mị,
Triêu tồ hàm tư vãng.
Đốn bí ỷ tung nham,
Trắc thính bi phong hưởng.
Thanh lộ truỵ tố huy,
Minh nguyệt nhất hà lãng.
Phủ chẩm bất năng mị,
Chấn y độc trường tưởng.

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Vượt qua sông núi dạo chơi
Sông sông núi núi rộng dài làm sao!
Gò đây lên hẳn đồi cao
Buông cương theo lối đi vào bụi hoang
Đêm nằm ôm bóng mơ màng
Ngậm buồn sớm trảy, lòng càng nôn nao!
Dừng cương đứng tựa non cao
Buồn nghe có tiếng ào ào gió Tây
Dưới trăng lóng lánh sương bay
Trăng sao chói lọi thế này lạ chưa?
Gối nghiêng trằn trọc giấc mơ
Đứng lên rũ áo nghĩ vơ vẩn hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Cơ » Phó Lạc Đạo trung tác