Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/11/2018 14:47

賡參議許公詠東山飄然樓詩

秋興亭前月去時,
滿樓山色索新詩。
心如柳絮沾泥早,
身似蓮花出水遲。
經卷已輸居士樂,
酒樽宜與可人期。
倚闌看遍郎湖景,
塵俗紛紛總不知。

 

Canh Tham nghị Hứa công vịnh Đông Sơn Phiêu Nhiên lâu thi

Thu hứng đình tiền nguyệt khứ thì,
Mãn lâu sơn sắc tác tân thi.
Tâm như liễu nhứ triêm nê tảo,
Thân tự liên hoa xuất thuỷ trì.
Kinh quyển dĩ thâu cư sĩ lạc,
Tửu tôn nghi dữ khả nhân kỳ.
Ỷ lan khán biến Lang Hồ cảnh,
Trần tục phân phân tổng bất tri.


Tham nghị Hứa công chưa rõ là ai.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Trước đình thu hứng bóng trăng mờ,
Sắc núi đầy lầu hỏi vận thơ
Mình tợ hoa sen ra nước chậm,
Lòng như tơ liễu sớm bùn dơ.
Quyển Kinh đã kém vui người ẩn,
Bầu rượu nên cùng hẹn kẻ ưa.
Khắp cảnh Lang Hồ nương cửa ngắm,
Bụi trần phơi phới chẳng lòng mơ.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước đình thu hứng trăng mờ,
Đầy lầu sắc núi vận thơ hỏi người,
Lòng như tơ liễu bùn rươi,
Thân như sen đoá chậm rời nước trôi,.
Quyển Kinh người ẩn kém vui,
Rượu bầu nên hẹn kẻ ưa cùng ngồi.
Cửa nương ngắm cảnh Lang Hồ,
Bụi trần phơi phới lòng mờ chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời