Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2018 22:14

元日朝會

聖日垂光被越南,
驛亭宮柳許停驂。
車書今混四方一,
冠佩咸呼萬歲三。
香吐翠雲龍闕潤,
酒翻金海風簫酣。
群臣舞蹈天顏近,
眷顧恩深雨露涵。

 

Nguyên nhật triều hội

Thánh nhật thuỳ quang bị Việt Nam,
Dịch đình cung liễu hứa đình tham.
Xa thư kim hỗn tứ phương nhất,
Quan bội hàm hô vạn tuế tam.
Hương thổ thuý vân long khuyết nhuận,
Tửu phiên kim hải phong tiêu hàm.
Quần thần vũ đạo thiên nhan cận,
Quyến cố ân thâm vũ lộ hàm.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Rọi khắp trời Nam bóng thái dương,
Dịch đình gốc liễu ngựa dừng cương.
Ba lần, áo mão hô muôn tuổi,
Một dấu xa thư hệt bốn phương.
Hương nhả tuý vân hơi thấm nhuận,
Rượu nghiêng kim hải sáo du dương.
Bầy tôi múa nhảy, trời gang tấc,
Mưa móc ơn nhuần chúa đoái thương.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái dương rọi khắp trời Nam,
Dịch đình gốc liễu ngựa phàm dừng cương.
Xa thư một dấu bốn phương
Cân đai vạn tuế hô dương ba lần,
Nhả hương thấm nhuận tuý vân,
Rượu nghiêng kim hải sáo lần du dương.
Bầy tôi múa nhảy, gần vương,
Ơn nhuần mưa móc chúa thương đoái hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời