14/08/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh Tham nghị Hứa công vịnh Đông Sơn Phiêu Nhiên lâu thi
賡參議許公詠東山飄然樓詩

Tác giả: Lại Ích Quy - 賴益巋

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 14:47

 

Nguyên tác

秋興亭前月去時,
滿樓山色索新詩。
心如柳絮沾泥早,
身似蓮花出水遲。
經卷已輸居士樂,
酒樽宜與可人期。
倚闌看遍郎湖景,
塵俗紛紛總不知。

Phiên âm

Thu hứng đình tiền nguyệt khứ thì,
Mãn lâu sơn sắc tác tân thi.
Tâm như liễu nhứ triêm nê tảo,
Thân tự liên hoa xuất thuỷ trì.
Kinh quyển dĩ thâu cư sĩ lạc,
Tửu tôn nghi dữ khả nhân kỳ.
Ỷ lan khán biến Lang Hồ cảnh,
Trần tục phân phân tổng bất tri.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Trước đình thu hứng bóng trăng mờ,
Sắc núi đầy lầu hỏi vận thơ
Mình tợ hoa sen ra nước chậm,
Lòng như tơ liễu sớm bùn dơ.
Quyển Kinh đã kém vui người ẩn,
Bầu rượu nên cùng hẹn kẻ ưa.
Khắp cảnh Lang Hồ nương cửa ngắm,
Bụi trần phơi phới chẳng lòng mơ.
Tham nghị Hứa công chưa rõ là ai.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lại Ích Quy » Canh Tham nghị Hứa công vịnh Đông Sơn Phiêu Nhiên lâu thi