(Tặng chị Tr.)

Năm vừa rồi
Chàng cùng tôi
Nơi vùng Giáp Mộ
Trong gian nhà cỏ,
Tôi quay tơ,
Chàng ngâm thơ
Vườn sau oanh giục giã;
Nhìn ra hoa đua nở;

Dừng tay tôi kêu chàng:
Này, này! bạn! xuân sang.
Chàng nhìn xuân, mặt hớn hở;
Tôi nhìn chàng, lòng vồn vã...
Rồi ngày lại ngày
Sắc màu: phai,
Lá cành: rụng,
Ban gian: trống;
Xuân đi,
Chàng cũng đi.
Năm nay xuân còn trở lại,
Người xưa không thấy tới.


Bài thơ này đầu tiên được đăng trên báo Phụ nữ tân văn với tựa đề Vắng khách thơ và bút danh Thanh Tâm, để hưởng ứng bài Tình già của Phan khôi, sau được tác giả đổi tên là Xuân về.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]