Ráng ban mai phát ra rực rỡ
Lại hoà đàn lúc trở ban đêm
Thượng lâm cây cối triền miên
Dễ gì nó chẳng đậu trên một cành

tửu tận tình do tại