09/12/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh ô
詠烏

Tác giả: Lý Nghĩa Phủ - 李義府

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 08:41

 

Nguyên tác

日裏颺朝綵,
琴中伴夜啼。
上林多少樹,
不借一枝棲。

Phiên âm

Nhật lý[1] dương triêu thái,
Cầm trung bạn dạ đề.
Thượng lâm[2] đa thiểu thụ,
Bất tá nhất chi thê.

Dịch nghĩa

Trong mặt trời phát ra ánh sáng màu rực rỡ ban mai,
Ban đêm tiếng kêu của nó hoà nhịp với tiếng đàn.
Vườn thượng lâm có biết bao nhiêu cây,
Há chẳng mượn một cành để đậu nghỉ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ráng ban mai phát ra rực rỡ
Lại hoà đàn lúc trở ban đêm
Thượng lâm cây cối triền miên
Dễ gì nó chẳng đậu trên một cành
[1] Trên mặt trời có những điểm đen, người xưa tưởng tượng đó là những con quạ đen có ba chân, nên mặt trời còn gọi là "kim ô".
[2] Tức vườn thượng uyển trong kinh thành Trường An, lập từ nhà Hán, nhà Đường vẫn còn dùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nghĩa Phủ » Vịnh ô