15.00
Nước: Việt Nam ()
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/05/2020 16:56 bởi Vanachi
Lê Văn Thịnh 黎文盛 (1050-1096) người đất Đông Cứu, huyện Yên Định, lộ Bắc Giang, đỗ trạng nguyên khoa thi Nho học đầu tiên ở nước ta mở năm 1075. Năm 1084 dưới đời Lý Nhân Tông (1072-1128), ông được cử làm chánh sứ cùng với Nguyễn Bồi 阮陪 tới trại Vĩnh Bình tiếp tục thương nghị việc biên giới và đòi nhà Tống trả lại các miền Vật Dương, Vật Ác thuộc châu Quảng Nguyên mà trước đấy họ Nùng đã đem nộp để hàng Tống. Sau khi trở về ông được cất lên chức Thái sư và 12 năm liền giữ chức đó.

Năm 1095, vì bị quy làm phản trong vụ án hồ Dâm Đàm, ông bị cách chức và bị đày lên miền thượng nguồn sông Lương (tức sông Chu thuộc Thanh Hoá ngày nay) và qua đời ở đó năm 1096. Một số nghiên cứu cho rằng ông bị hàm oan. Về nơi bị ông bị đày, Việt điện u linhĐại Việt sử ký toàn thư ghi là sông…

 

Tuyển tập chung